close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • INFORMACJE KONSULARNE

 • Budynek Wydziału Konsularnego w Sztokholmie

   

   

  Wydział Konsularny Ambasady Polskiej w Sztokholmie

   

  Prästgårdsgatan 5

  172 32 Sundbyberg

   

  tel. 0046 (0)8 - 50 57 50 60

   

  DNI I GODZINY PRZYJĘĆ:
  poniedziałek, środa, czwartek, i piątek: godz. 10.00-15.00
  wtorek: godz. 13.00-18.00

   

  Urząd jest nieczynny w soboty i niedziele oraz

  we wszystkie dni ustawowo wolne od pracy w Polsce i na terenie Szwecji.

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Sztokholmie

  obejmuje swoją kompetencją terytorium Królestwa Szwecji.

   

   

   

   

   


   

  Barbara Sośnicka - radca-minister - konsul RP; kierownik Wydziału Konsularnego
   

  Bartosz Grodecki - I sekretarz - wicekonsul
  Grzegorz Jagielski - II sekretarz - wicekonsul

   


   

   
  ADRES E-MAIL:
   

   

  UMAWIANIE WIZYT W URZĘDZIE

  w sprawach paszportowych, obywatelskich, prawnych oraz wizowych

   

  http://www.e-konsulat.gov.pl/

   


   

   

  INFORMACJA TELEFONICZNA:
  poniedziałek, środa, czwartek, i piątek: godz. 9.00-16.00
  wtorek: godz. 12.00-19.00
  Tel 0046 (0)8 - 50 57 50 60 • Fax 0046 (0)8 - 50 57 50 74
   
   
  Tel sprawy paszportowe: 0046 (0)8 -50 57 50 66
   
  Tel sprawy prawne i pomoc konsularna: 0046 (0)8 - 50 57 50 63
   
   
   

  Uwaga: Informujemy, że odpowiedzi na Państwa pytania udzielane są niezwłocznie. Jednak z uwagi na bardzo dużą liczbę zapytań kierowanych do urzędu drogą mailową może to zająć kilka dni.

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Sztokholmie uprzejmie informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję (także otrzymaną drogą e-mailową), która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.). Treść korespondencji kierowanej na adres Wydziału powinna zawierać wskazanie:

  - osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzi

  - adresu tej osoby

  - przedmiotu sprawy, której dotyczy.

   
   
   
  TELEFON ALARMOWY:
   
  Telefon alarmowy do konsula dyżurnego,
  funkcjonuje wyłącznie po godzinach pracy urzędu i w dni wolne od pracy - weekendy i święta
   
  0046-(0)709-220-892
   
  Zaznaczamy, że konsul przebywa poza siedzibą urzędu i uprzejmie prosimy o kontakt wyłącznie w sytuacjach nagłych i wymagających natychmiastowej interwencji konsula (np. wypadki losowe lub zgony obywateli polskich).
  Telefon alarmowy, nie jest telefonem informacyjnym. Pod w/w numerem nie udziela się standardowych informacji, które znajdują się na stronie internetowej placówki.
   
   
  Alarmowy adres mailowy czynny poza normalnymi godzinami urzędowania:

  sztokholm.wk.dyzurny@msz.gov.pl

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: