close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • KOMUNIKATY WYDZIAŁU KONSULARNEGO


 •  

  Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej zaostrzyły przepisy Kodeksu Granicznego Schengen dotyczące zasad przekraczania granic zewnętrznych. Od 7 kwietnia wszystkie osoby przekraczające zewnętrzną granicę będą podlegać szczegółowej odprawie granicznej.

   

  Zmiana regulacji Kodeksu Granicznego Schengen nakłada na wszystkie Państwa Członkowskie UE obowiązek dokładnego sprawdzania każdej osoby, która wjeżdża na terytorium strefy Schengen lub je opuszcza. Nowelizacja Kodeksu Granicznego Schengen jest odpowiedzią na utrzymujące się w Europie zagrożenie terrorystyczne.

   

  Dotychczas osoby korzystające z prawa do swobodnego przemieszczania się na mocy prawa UE, czyli m.in. obywatele polscy, podlegały tzw. odprawie minimalnej. Od piątku 7 kwietnia każda osoba przekraczająca granicę zewnętrzną we wszystkich przejściach granicznych, zarówno drogowych, morskich, jak i w portach lotniczych, będzie poddawana szczegółowej odprawie. Zaostrzenie przepisów oznacza, że oprócz weryfikacji tożsamości i obywatelstwa osoby przekraczającej granicę strefy Schengen oraz weryfikacji autentyczności i ważności dokumentu podróży uprawniającego do przekroczenia granicy, każdy podróżny będzie sprawdzany w krajowych i europejskich bazach danych, w celu potwierdzenia, że nie jest uznany za osobę stanowiącą zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych któregokolwiek z państw członkowskich UE.

   

  Zaostrzenie przepisów będzie miało wpływ na czas trwania odprawy granicznej w punktach przekroczenia granicy Polski  (w przypadku granic z państwami spoza strefy Schengen) i może ją wydłużyć. Aby zminimalizować negatywne skutki wprowadzanych zmian sytuacja będzie na bieżąco monitorowana przez polską Straż Graniczną i odpowiednie kroki będą podejmowane stosownie do poziomu natężenia ruchu granicznego i występującego wydłużenia czasu oczekiwania podróżnych na odprawę.

   

   

  Informacja o dniach w których Wydział Konsularny będzie nieczynny z uwagi na dni wolne w  Szwecji lub Polsce:

   

  14 kwietnia, 17 kwietnia, 1 maja, 2 maja, 3 maja, 25 maja, 6 czerwca, 15 czerwca, 16 czerwca, 23 czerwca, 14 sierpnia, 15 sierpnia, 1 listopada, 25 grudnia, 26 grudnia.

   


   

   

  Uprzejmie informujemy, że wykonywanie tłumaczeń przez nasz urząd zostało zawieszone od dnia 28.07.2016 do odwołania.


  Link do wyszukiwarki tłumaczy przysięgłych w Szwecji i w Polsce znajduje się w zakładce "Tłumacze i prawnicy".

   


   


   

  W dniu 12 listopada 2015 r. o godz. 12:00 Szwecja przywróciła czasowe kontrole graniczne.

   

  Kontrole zostały wprowadzone na moście Öresund i we wszystkich terminalach promowych w południowej Szwecji. Należy posiadać przy sobie ważny paszport lub dowód osobisty.

   

  W praktyce kontrolowane będą pojazdy przemieszczające się przez most Öresund w kierunku Szwecji (około 20 tys. pojazdów dziennie przejeżdża przez ww. most łączący Danię i Szwecję). Kontrola prowadzona będzie także w pociągach na trasie Malmo - Kopenhaga - Malmo. Ponadto operatorzy połączeń promowych z Danii i Niemiec zostaną poproszeni o sprawdzanie dokumentów tożsamości pasażerów zmierzających do Szwecji.

   

  Przyczyną wprowadzenia kontroli granicznych jest próba uporządkowania procesu przyjmowania uchodźców. Decyzja Szwecji jest w zgodzie z prawem UE, które przewiduje czasowe przywrócenie kontroli granicznych przez państwo członkowskie, jeśli istnieje poważne zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego.

   

  Więcej informacji na stronie internetowej szwedzkiej policji: https://polisen.se/en/Languages/Laws-and-Regulations/Temporary-border-controls/

    

   


   

   

  Informacja dot. kwestii związanych z przekraczaniem granicy RP przez obywateli polskich posiadających równocześnie obywatelstwo innego państwa.

   

  Na stronie internetowej Komendy Głównej Straży Granicznej RP www.strazgraniczna.pl w dziale „Aktualności” został zamieszczony komunikat zawierający informacje dotyczące kwestii związanych z przekraczaniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby posiadające obywatelstwo polskie i będące jednocześnie obywatelami innego państwa.

   

  http://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/3248,Komunikat-dotyczacy-obywateli-RP-posiadajacych-rownoczesnie-obywatelstwo-innego-.html