close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • PASZPORTY

 • UWAGA: BARDZO WAŻNY KOMUNIKAT !!!

   

  W celu podniesienia jakości obsługi interesantów

  z dniem 1 sierpnia 2013 r. wprowadzamy obowiązek umawiania wizyt w urzędzie w sprawach paszportowych, obywatelskich, prawnych oraz wizowych poprzez internetowy adres e-Konsulat :

   

   

  http://www.e-konsulat.gov.pl/

   

   

  Pełna informacja (PDF)

   

   

  ZASADY ZAPISYWANIA SIĘ NA SPOTKANIA PASZPORTOWE

   

  1. Aby zapewnić obsługę jak największej liczby interesantów oraz aby utrzymać minimalny czas oczekiwania na wizytę w urzędzie system umożliwia tylko jednokrotne zapisanie się na spotkanie w sprawie paszportowej. W przypadku rejestracji spotkania paszportowego dla dzieci należy podać dane dziecka, a nie rodziców lub opiekunów (1 wniosek = 1 miejsce).

  2. Ponowne zapisanie się na spotkanie będzie możliwe jedynie po uprzednim, samodzielnym anulowaniu wcześniej zarezerwowanej wizyty lub po upływie terminu, na który została ona wyznaczona.

  3. Osoby umówione na spotkanie proszone są o przybycie do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Sztokholmie punktualnie. Wyznaczona godzina jest orientacyjna i oznacza, że dopiero po tej godzinie wnioskodawca zostanie obsłużony.

  4. Brak wymaganych dokumentów oraz prawidłowych zdjęć spowoduje brak możliwości złożenia wniosku i konieczność ponownego zapisania się na spotkanie paszportowe. Pełna informacja  nt. wymaganych dokumentów i zdjęć znajduje się poniżej.

  5. Opłaty w urzędzie uiszcza się tylko gotówką.

   

   


   

   

  UWAGA! WAŻNY KOMUNIKAT!

  DOTYCZY UTRATY WAŻNOŚCI WPISÓW DANYCH DZIECI W PASZPORTACH RODZICÓW

   

  Uprzejmie informujemy, iż z dniem 26 czerwca 2012 r. utracą ważność wszystkie wpisy danych dzieci, zamieszczone w paszportach rodziców - dokonane przed dniem 28 sierpnia 2006 r. (po tej dacie nie dokonywało się już takich wpisów).

  Po 26 czerwca 2012 r. osoby małoletnie nie będą mogły przekraczać granicy na podstawie wpisu do paszportu rodzica.

  Małoletni powinni posiadać oddzielny dokument paszportowy, a wpisy danych dziecka w paszporcie rodziców tracą ważność i nie będą stanowić podstawy do przekroczenia granicy.

  Ewentualne wnioski o wydanie paszportu dzieciom, których to uregulowanie dotyczy, będą traktowane priorytetowo.

  Sztokholm, 4 czerwca 2012 r.

   


  INORMUJEMY, ŻE ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ OSOBISTEGO STAWIENNICTWA W PROCEDURZE PASZPORTOWEJ, WNIOSKI O WYDANIE DOKUMENTU PASZPORTOWEGO DOSTĘPNE SĄ TYLKO W URZĘDZIE.

   

   

   

   

  1.   Informacja o trybie wydawania paszportów 10-letnich biometrycznych
  2.     Informacja o trybie wydawania paszportów dla dzieci
  3.     Informacja o trybie wydawania paszportów tymczasowych w przypadku utraty, zniszczenia lub wygaśnięcia ważności paszportu podczas pobytu czasowego obywatela polskiego w Szwecji
  4.     Informacja dotycząca fotografii 
  5.     Zdjęcia wzorcowe 
  6.     Zgłoszenie terminu i okoliczności utraty paszportu
  7.     Wniosek o nadanie numeru PESEL
  8.   Informacja o nadaniu numeru PESEL
  9.     Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wydanie dziecku paszportu
  10.   Wniosek o odstąpienie od osobistego odbioru paszportu

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: